Get Adobe Flash player

Bài viết

Tăng cường các giải pháp thu hồi nợ thuế

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, ngành thuế triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế thuế bằng nhiều biện pháp. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật thuế…

Kịp thời khen thưởng, tuyên dương các doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế

Để thực hiện hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế, ngành thuế tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ xử lý, chờ điều chỉnh; xóa nợ và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế. Cục Thuế tỉnh ban hành thông báo tiền thuế nợ đối với các DN còn nợ tiền thuế, đồng thời đôn đốc các DN chủ động nộp tiền thuế nợ vào NSNN. Ngoài ra, ngành thuế còn áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các DN thuộc đối tượng phải cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh, quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn khách quan cho DN. Qua đó, giúp DN từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và hoàn thành tốt nghĩa vụ với NSNN. Cục Thuế tỉnh cho biết, năm 2018, nợ thuế toàn ngành là 560.750 triệu đồng, tăng 5,87% so cùng kỳ. Cụ thể, nợ khó thu là 411.396 triệu đồng, nợ có khả năng thu là 149.354 triệu đồng. Nếu loại trừ nợ khó thu, nợ chờ xử lý thì tỷ lệ nợ thuế chiếm 2,58% so với số thực thu của Bộ Tài chính. Trong đó, 12/12 đơn vị tỷ lệ nợ thuế dưới 5%, gồm: Văn phòng Cục Thuế tỉnh có tỷ lệ nợ 2,06%; các Chi cục Thuế có tỷ lệ nợ 3,63%.

Nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền thuế nợ không vượt quá 5% trên tổng thu NSNN, trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tổ chức rà soát, đối chiếu xác định chính xác số tiền thuế nợ của từng người nộp thuế để thực hiện đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế, nhằm thu hồi nợ đọng và giảm nợ thuế. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách các địa phương và các ban, ngành chức năng khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, nhằm bù đắp các khoản hụt thu, đảm bảo hoàn thành dự toán thu NSNN.

Thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Ngành thuế tăng cường thực hiện các giải pháp hiệu quả trong việc xử lý các khoản nợ thuế đang xử lý và các khoản tiền thuế nợ đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh. Rà soát phân loại tiền nợ thuế chính xác, đúng quy định; xử lý các khoản nợ thuế không còn khả năng thu ngân sách. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế; thường xuyên tổ chức đối thoại với DN và người nộp thuế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân. Qua đó, kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện các chính sách, pháp luật thuế, góp phần duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Ngoài ra, tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý thuế, quản lý nợ thuế...

Theo AGO

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

17702224
Hôm nay
Tất cả
1153
17702224