Get Adobe Flash player

Bài viết

Triển khai lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 23/7, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị triển khai Luật Quy hoạch, các văn bản hướng dẫn liên quan và triển khai lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã triển khai Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 14, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch, luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Đặc biệt, Luật Quy hoạch có nhiều khái niệm, quy định lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam như Quy hoạch tổng thể quốc gia được lập cho thời kỳ 10 năm.  Trước đây chỉ có Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước mà hiện nay đang xây dựng cho thời kỳ 2021-2030. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch vừa mang tính vật thể, vừa mang tính chiến lược, lần đầu tiên được triển khai lập. Khái niệm phương pháp tích hợp quy hoạch cũng là khái niệm mới, lần đầu tiên áp dụng.

Tiến sĩ Trương Thanh Vũ – Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kinh tế Miền Nam - Viện Chiến lược phát triển triển khai Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

Để triển khai thi hành luật, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 phân công cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; thực thi các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch; xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Luật Quy hoạch là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch. Luật Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

“Luật Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng đẩy nhanh việc thực hiện khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư, phát triển, những rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Đối với lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, do công việc rất khẩn trương tháng 12/2020 phải hoàn thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các ngành và địa phương nghiêm túc nghiên cứu những nội dung hướng dẫn, vấn đề nào chưa rõ, các đơn vị mạnh dạn phát biểu để cùng thảo luận và Trung tâm nghiên cứu Kinh tế Miền Nam - Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ giải đáp những thắc mắc.

Theo Nghị quyết số 11 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Chính phủ yêu cầu địa phương báo cáo việc thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định. Tạm dừng triển khai xây dựng các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh và xem xét bãi bỏ trước ngày 31/12/2018 theo quy định của Luật Quy hoạch . 

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang đã triển khai kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 kịp thời theo chỉ đạo của Chính phủ; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo và tham gia tích cực của các ngành, các cấp, các địa phương. 

Theo kế hoạch, đối với giai đoạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch: UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp huyện góp ý hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh xem xét, thống nhất trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; sau đó, UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh.  Ban Chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm căn cứ để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Đối với giai đoạn xây dựng quy hoạch tỉnh, báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược: UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đơn vị tư lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) theo quy định của pháp luật. Sản phẩm Quy hoạch tỉnh được hoàn thiện sau khi xin ý kiến các đơn vị trong tỉnh, Ban Chỉ đạo gửi văn bản xin ý kiến các tỉnh, thành lân cận, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân ra Nghị quyết. 

UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định sản phẩm quy hoạch, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Báo cáo ĐMC. Ban Chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện sản phẩm quy hoạch tỉnh theo báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm căn cứ để UBND tỉnh trình Thủ trướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Để triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh An Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình lập quy hoạch tỉnh…./.

Theo Cổng TTĐT AG

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

21654380
Hôm nay
Tất cả
8135
21654380