Get Adobe Flash player

Bài viết

Đề xuất quy trình đăng kí và hủy tư cách công ty đại chúng

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Ảnh minh họa

Dự thảo quy định rõ nội dung về đăng kí công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng. Theo đó, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty cổ phần được hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp sẽ bao gồm một số tài liệu được quy định tại Luật Chứng khoán. Ngoài ra còn phải có báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được hình thành sau chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Đối với trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, công ty chưa có báo cáo tài chính năm gần nhất do thời gian hoạt động chưa đủ năm tài chính theo quy định thì báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán trong hồ sơ đăng ký công ty đại chúng được thay thế bằng báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Với báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập, trường hợp báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập chưa ghi nhận số vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp sau sáp nhập, công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập thì phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Quy trình hủy tư cách công ty đại chúng

Dự thảo hướng dẫn việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do chấm dứt tồn tại sau chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp như sau:

Công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể, phá sản theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Sau khi công ty đại chúng được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc khi có quyết định của tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Đối với trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng đối với công ty đại chúng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty đại chúng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu.vn

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

22599453
Hôm nay
Tất cả
9174
22599453