Get Adobe Flash player

Bài viết

Doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng dịch được hỗ trợ thế nào?

Gia đình bà Trịnh Thị Chung đầu tư dự án trường học và vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa. Hàng tháng trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Dự án thuộc phân loại nợ nhóm 1. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trường học phải nghỉ từ tháng 2/2020, vì vậy không có nguồn trả nợ dẫn đến nợ quá hạn.

Bà Chung được biết, theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đối với các dự án bị ảnh hưởng vì dịch sẽ được giữ nguyên nhóm nợ. Tuy nhiên, Ngân hàng Phát triển đã chuyển nhóm nợ của bà sang nhóm 5. Việc làm này gây ảnh hưởng rất lớn cho doanh nghiệp. Bà Chung hỏi, Ngân hàng làm như vậy có đúng quy định không?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì Covid-19 vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Tài chính có Công văn số 5288/BTC-TCNH ngày 29/4/2020 nhất trí về nguyên tắc việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam rà soát, đánh giá để báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận, thực hiện các giải pháp hỗ trợ đối với các khách hàng khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Về việc được giữ nguyên nhóm nợ của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Thẩm quyền xử lý rủi ro đối với khoản vay tín dụng đầu tư Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam được thực hiện theo quy chế xử lý rủi ro tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Hiện nay, Bộ Tài chính là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy chế xử lý rủi ro tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Vì vậy, bà Chung có thể liên hệ Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam để được biết thêm về các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Chinhphu.vn

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

23887541
Hôm nay
Tất cả
39131
23887541