chuc-mung-nam-moi-2022

Bài viết

Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Đơn vị của bà Nguyễn Diệu Thúy (Hà Nội) có 3 văn phòng đại diện không còn hoạt động nhưng vẫn còn thông tin về tổ chức cá nhân nộp thuế trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Bà Thúy hỏi, đơn vị của bà có phải đăng ký cấp mã số hay làm thủ tục đóng văn phòng đại diện không?

Bà Thúy cũng muốn biết, các văn phòng đại diện không còn hoạt động nhưng nếu vẫn được cấp mã số thì đơn vị của bà có phải nộp thuế môn bài không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh".

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2705/BKHĐT-DKKD ngày 12/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chưa đăng ký mã số thì “Khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế có ý kiến về việc đăng ký mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chưa thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế, cơ quan thuế có ý kiến bằng văn bản xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động, đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế, cơ quan thuế có ý kiến bằng văn bản xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định”.

Căn cứ quy định trên và nội dung câu hỏi của bà Thúy, trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mà chưa thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế thì doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chấm dứt hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Công văn số 2705/BKHĐT-DKKD ngày 12/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đơn vị liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể.

Việc xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được thực hiện giữa cơ quan thuế và Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo nội dung Công văn số 2705/BKHĐT-DKKD, đơn vị không phải làm thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế để chấm dứt hoạt động.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp cụ thể.

Theo Chinhphu.vn

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangHD GroupSang XanhANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

35052894
Hôm nay
Tất cả
4038
35052894