chuc-mung-nam-moi-2022

Bài viết

Đã bổ sung quy định về giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn

Theo quy định của Luật Đất đai thì một trong những nguyên tắc định giá đất là phải bảo đảm theo thời hạn sử dụng đất.

Ông Nguyễn Tuấn Quang (Đắk Lắk) hỏi, trong thời gian chuyển tiếp giữa 2 Luật Đất đai, nếu quyết định của UBND tỉnh về bảng giá các loại đất không quy định “thời hạn của loại đất tại bảng giá đất” và sau ngày 1/7/2014 cũng chưa bổ sung thì có thể căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất từng trường hợp để tính tiền thuê đất cho cả thời gian thuê không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 19, Điều 3 của Luật Đất đai thì giá đất là giá trị quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 112 Luật Đất đai thì một trong những nguyên tắc định giá đất là phải bảo đảm theo thời hạn sử dụng đất.

Để tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá, phù hợp với quy định về thời hạn sử dụng đất thuê tại Điều 126 Luật Đất đai, Chính phủ đã bổ sung quy định về giá đất trong khung giá đất, bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo Chinhphu.vn

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangHD GroupSang XanhANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

35052352
Hôm nay
Tất cả
3496
35052352