Get Adobe Flash player

ABA2019

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày 29-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).

Quang cảnh hội nghị

Đại hội đã thông qua báo cáo tóm tắt kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019…

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thực hiện và đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác vận động quần chúng và xây dựng Đảng.

Trong đó, nổi bật là cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có bước phát triển khá, nâng cao tỷ trọng đóng góp của nền kinh tế…

Theo AGO

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

11615295
Hôm nay
Tất cả
8350
11615295