Get Adobe Flash player

ABA2019

Đẩy mạnh hỗ trợ mô hình kinh tế hợp tác

Là cách làm ăn phù hợp với xu hướng chung, mô hình kinh tế hợp tác đã cho thấy những hiệu quả tích cực khi hội đủ các điều kiện cần thiết. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân tỉnh đang tiếp tục thực hiện nhiều phương án nhằm hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh liên kết giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp

Xác định trách nhiệm của tổ chức hội trong tham gia xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, Hội Nông dân tỉnh đã rà soát, cập nhật lại số liệu các tổ hợp tác, HTX hiện có. Trên cơ sở đó, hướng dẫn các thủ tục pháp lý, xây dựng hợp đồng hợp tác, lập phương án sản xuất - kinh doanh, tìm kiếm doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản. Đồng thời, củng cố các tổ hợp tác yếu kém, thành lập các tổ hợp tác mới cùng ngành nghề sản xuất. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Châu Văn Ly cho biết: “Năm 2018, Hội Nông dân các cấp đã hỗ trợ thành lập 8 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp trên toàn tỉnh hiện nay là 130 HTX. Trong đó nổi bật là Hội Nông dân huyện Chợ Mới kết hợp Liên minh HTX tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban sáng lập và hội viên nòng cốt về thành lập HTX kiểu mới, với 30 nông dân tham gia. Hội Nông dân huyện Châu Phú vận động nông dân cho thuê gần 300ha đất thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng cây ăn trái tại xã Bình Phú”.

Hiện nay, hướng hoạt động của các tổ hợp tác đều trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi cho tổ viên, giúp nhau vay vốn, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến với nông dân. Bên cạnh đó, còn hướng dẫn thành viên sản xuất theo thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy có quy mô nhỏ và công tác điều hành tương đối đơn giản nhưng thành viên các tổ hợp tác luôn đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống. Theo Nghị định số 151-NĐ/CP, mỗi tổ hợp tác đều có 1-2 dịch vụ, chủ yếu là sản xuất giống và bơm tưới. Bên cạnh các tổ hợp tác hoạt động mạnh, vẫn có các tổ chưa thật sự hiệu quả, hoạt động cầm chừng, mức độ hợp tác với các công ty chưa lâu dài, bền vững.

Trong khi đó, 130 HTX trên địa bàn tỉnh đều tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ thành viên theo Luật HTX. Hiện nay, có 18 HTX thực hiện từ 4 dịch vụ trở lên, 33 HTX thực hiện 2 - 3 dịch vụ và phần còn lại chỉ thực hiện 1 dịch vụ. Phần lớn các HTX hoạt động đều có lãi, có tích lũy và quản lý ổn định. Một số HTX tham gia tích cực vào việc liên kết sản xuất và tiêu thụ theo mô hình “Cánh đồng lớn” nên được người dân ủng hộ, tạo niềm tin cho các thành viên, góp phần nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác. Tuy nhiên, vẫn có những HTX hoạt động chưa hiệu quả, dịch vụ đơn điệu, thiếu sự liên kết với doanh nghiệp và đa số thiếu vốn đầu tư mở rộng dịch vụ. Ngoài ra, các HTX còn thiếu mặt bằng để mở văn phòng làm việc, thiếu phương án sản xuất - kinh doanh hiệu quả…

Để hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh kiến nghị Trung ương cần điều chỉnh mức góp vốn tối đa của thành viên cao hơn mức góp vốn theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Luật HTX năm 2012 nhằm giúp HTX tăng nguồn vốn hoạt động. Đồng thời, Tỉnh ủy cần có nghị quyết hoặc kế hoạch cụ thể về vai trò kinh tế tập thể và HĐND tỉnh sớm ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể với cơ chế, chính sách về đào tạo, bố trí cán bộ chuyên môn, cán bộ điều hành quản lý, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể trong việc hỗ trợ mô hình kinh tế tập thể phát triển. Đặc biệt, cần phân công cụ thể đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm chính và đơn vị phối hợp trong việc hỗ trợ tổ hợp tác, HTX hoạt động. Đồng thời, cần mạnh dạn giải thể các HTX yếu kém, không hoạt động trong thời gian dài và củng cố các HTX đang khó khăn về nhân sự, thiếu dịch vụ hiệu quả. Cần giao cho ngành chức năng kêu gọi doanh nghiệp liên kết với từng HTX gắn với ngành nghề, sản phẩm nông sản lợi thế của địa phương và thế mạnh doanh nghiệp.

“Muốn các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động hiệu quả hơn, tỉnh cần có chủ trương bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của quỹ đầu tư phát triển để thực hiện cho HTX vay theo dự án và bảo lãnh tín dụng theo Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của HTX. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác rà soát, quy hoạch sản xuất chuyên canh các loại cây trồng, con giống, các dịch vụ phù hợp đất đai, thổ nhưỡng ở từng địa phương” - ông Châu Văn Ly đề xuất. 

Theo AGO

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

10736556
Hôm nay
Tất cả
12191
10736556