Get Adobe Flash player

ABA2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị cử tri An Giang về việc bổ sung ngành Du lịch vào danh mục các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc bổ sung ngành Du lịch vào danh mục các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư gửi đến kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Đối với ý kiến đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ bổ sung ngành Du lịch vào danh mục các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư được quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Đối với đề nghị của cử tri về việc bổ sung ngành Du lịch vào danh mục các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư được quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ là hoàn toàn chính đáng. 

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2107 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã xác định giải pháp hoàn thiện về thể chế, chính sách đối với ngành Du lịch như sau: “Về đầu tư, ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào Du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, có tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch”. Luật Du lịch năm 2017 cũng đã quy định: “tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đã và hỗ trợ đầu tư” (khoản 2 Điều 5) để làm căn cứ xem xét, bổ sung các chính sách ưu đãi đầu tư vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành du lịch, ngày 02/11/2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong đó đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung ngành Du lịch vào danh mục các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, những ngành, nghề được ưu đãi đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch sau: Đầu tư xây dựng khu du lịch Quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh; đầu tư xây dựng điểm du lịch; đầu tư các loại hình du lịch chuyên đề; đầu tư các loại hình du lịch sinh thái./.

Theo Cổng TTĐT AG

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

12353161
Hôm nay
Tất cả
4472
12353161