Get Adobe Flash player

ABA2019

Người đi mua hàng có được hưởng tiền hoa hồng không?

Hàng năm, cơ quan của ông Dương Minh Quân (Bình Định) đều chi mua bảo hiểm xe máy và được trích lại khoản hoa hồng. Ông Quân hỏi, việc quản lý sử dụng khoản hoa hồng này như thế nào? Người đi mua có được hưởng không hay phải nộp cho cơ quan?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi của ông Dương Minh Quân chưa rõ những điểm sau: Cơ quan của ông Dương Minh Quân có phải là đại lý tổ chức của doanh nghiệp bảo hiểm hay không? Ông Dương Minh Quân có phải là đại lý cá nhân của doanh nghiệp bảo hiểm hay không? Cơ quan ông Dương Minh Quân mua bảo hiểm xe máy là tài sản của cơ quan hay tài sản của cá nhân?

Tuy nhiên, căn cứ vào quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, việc chi trả hoa hồng bảo hiểm được quy định như sau:

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định về hoa hồng bảo hiểm: “Doanh nghiệp bảo hiểm... được phép chi trả hoa hồng bảo hiểm cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính”.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 50/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2019 về hoa hồng đại lý bảo hiểm:

“1. Doanh nghiệp bảo hiểm… trả hoa hồng cho đại lý bảo hiểm sau khi đại lý bảo hiểm thực hiện một hoặc một số nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 85 Luật Kinh doanh bảo hiểm để mang lại dịch vụ cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

… 3. Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa được trả trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm… trả cho đại lý bảo hiểm…”.

Theo quy định trên, hoa hồng bảo hiểm chỉ được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho đại lý bảo hiểm sau khi đại lý mang lại dịch vụ cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Như vậy, cơ quan ông Dương Minh Quân hay ông Dương Minh Quân sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả hoa hồng bảo hiểm khi cơ quan ông hay bản thân ông mang lại dịch vụ cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Quy định về đại lý bảo hiểm và nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 84 và Điều 85 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo Chinhphu.vn

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

14702805
Hôm nay
Tất cả
11914
14702805