Cấm cán bộ, công chức làm những việc này trong dịp Tết

Cấm cán bộ, công chức đi tặng quà, biếu quà Tết sếp; cấm dùng ngân sách Nhà nước để tặng quà Tết lãnh đạo…

Theo VOV.VN