Get Adobe Flash player

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

Ngày 10/2, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm tính kể từ ngày ký quyết định.

Ông Nguyễn Duy Toàn - Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

Trước đó, năm 2015, ông Nguyễn Duy Toàn, là Phó Giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính An Giang.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính An Giang. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm tính kể từ ngày ký quyết định.

Ông Trần Minh Nhựt - Tân Giám đốc Sở Tài chính An Giang

Trước đó, năm 2017, ông Trần Minh Nhựt là Bí thư Huyện ủy Châu Thành được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Ban cán sự đảng UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 11-2, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường đối với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang (kể từ ngày 15-1 đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định bàn giao, ủy thác Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh quản lý, điều hành).

Theo TUAG

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

20383261
Hôm nay
Tất cả
28799
20383261