Get Adobe Flash player

Cử tri ủng hộ thành lập 3 thị trấn thuộc tỉnh An Giang

Đề án thành lập thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn, thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Đề án) đã được đa số cử tri ủng hộ.

Cụ thể, 100% cử tri xã Cô Tô, huyện Tri Tôn và cử tri xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành tham dự lấy ý kiến đồng ý với nội dung Đề án.

21.318/22.231 cử tri xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú đồng ý với nội dung Đề án, đạt tỷ lệ 95,89%.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập thị trấn Cô Tô, thị trấn Vĩnh Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc tỉnh An Giang tại đây.

Theo Chinhphu.vn

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

19250605
Hôm nay
Tất cả
25155
19250605