Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch HHDN tỉnh AG nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)

Hiệp hội dDoanh nghiệp tỉnh An Giang xin trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký mẫu của ông Hồ Việt Hiệp - Chủ tịch HHDN tỉnh AG nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) để Quý cơ quan được biết và liên hệ công việc.

Thong bao 04-2021

 VP HHDN AG

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

25100469
Hôm nay
Tất cả
11972
25100469