Get Adobe Flash player

2017

Hoạt động của HHDN AG chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016

fShare
0

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2006, Hiệp hội Doanh An Giang gửi đến toàn thể Doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh An Giang lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp luôn phát triển và đạt nhiều thành công!

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp An Giang đã vượt khó vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng doanh nghiệp, chủ động tìm kiếm thị trường, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, Hiệp hôi Doanh nghiệp An Giang đã tổ chức các hoạt động như:

* Đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, các Hiệp hội/Hội để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập:

- Khảo sát các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chủ yếu là lúa gạo và thủy sản để đánh giá về nhận thức và chuẩn bị của doanh nghiệp đối với các tác động ảnh hưởng của hội nhập kinh tế. Thông qua đó tổ chức báo cáo kết quả khảo sát đến các cấp chính quyền và các doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ để đánh giá kết quả và đề xuất một số cơ chế chính sách tác động đối với lĩnh vực này.

taf2

- Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tập huấn cho các Hội, Hiệp hội trong tỉnh và các tỉnh lân cận về Tăng cường năng lực hoạt động của Hội/ Hiệp hội trong vận động chính sách và triển khai sử dụng bộ công cụ tự đánh giá năng lực cho các Hội, Hiệp hội. Tham dự có trên 40 đại biểu tham dự là lãnh đạo các Hội, Hiệp hội.

- Tổ chức hội thảo đào tạo cho các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội về Quy trình vận động chính sách và tăng cường hiệu quả vận động chính sách phát triển kinh tế để thấy được tầm quan trọng của vận động chính sách kinh tế, vai trò, chức năng và quy trình vận động, kỹ năng vận động và mục tiêu vận động chính sách đối với các doanh nghiệp và các Hiệp hội/ Hội. Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp với tư vấn dự án đã biên soạn và giới thiệu “Sổ tay vận động chính sách” của Hiệp hội doanh nghiệp An Giang cho các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Các hoạt động này được hỗ trợ từ nguồn Quỹ Châu Á do Chính phủ Úc tài trợ kết hợp kinh phí đối ứng của Hiệp hội Doanh nghiệp để triển khai dự án “Tăng cường mối liên kết nông nghiệp và thủy sản ở tỉnh An Giang trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thông qua sự vận động và đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang được dự án phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động kết nối thị trường để hỗ trợ cho các doanh nghiệp của tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh bạn trong liên kết tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp để tiếp cận với thị trường KPC, với sự hỗ trợ của Tổng Hội người KPC gốc Việt Nam tại KPC

* Hoạt động khen thưởng doanh nghiệp:

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu cả nước và Doanh nhân tiêu biểu Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; tham gia khen thưởng Sản phẩm đặc trưng tiêu biểu ĐBSCL.

* Tổ chức các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội:

- Vận động các doanh nghiệp tổ chức bữa ăn sáng cho các đối tượng cô đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi tỉnh An Giang cho trên 70 người và nấu ăn để hỗ trợ nâng chất lượng bữa ăn trưa cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ tại Trường Tiểu học Tình thương Khai Trí (trên địa bàn huyện Thoại Sơn) cho trên 100 em.

- Tổ chức khám bệnh cho người nghèo tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang.

* Phản hồi ý kiến Doanh nghiệp về Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang

Qua thực tế đi vào triển khai từ tháng 7/2016 đến nay, đã có trên 50 kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đối với Ban Hỗ trợ doanh nghiệp về đóng góp cơ chế chính sách, đăng ký đầu tư mới, đầu tư mở rộng hoạt động SXKD, về tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Qua đó tỉnh đã kết luận xử lý và trả lời cho doanh nghiệp theo đúng thời hạn hoặc sớm hơn, số hồ sơ xử lý trễ hạn chiếm tỷ lệ chưa đến 5% - chủ yếu là ở các sở ngành chuyên môn. Trong đó, một số trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của TW thì UBND tỉnh có văn bản kiến nghị với các Bộ ngành, một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì được trả lời ngay và có văn bản xử lý kịp thời, một số trường hợp thuộc trách nhiệm giải quyết của sở ngành thì UB tỉnh có văn bản giao nhiệm vụ cho các ngành xử lý và có quy định thời gian. Kết quả xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tại sở ngành có báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Ban Hỗ trợ doanh nghiệp. Hàng tháng, Tổ giúp việc của Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp cùng với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp, chấm điểm và báo cáo tỉnh để biểu dương khen thưởng kịp thời.

Song song với họat động tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư; Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ cũng tổ chức mô hình cà phê doanh nhân vào sáng sớm thứ sáu hàng tuần tại 1 địa điểm do doanh nghiệp đăng ký, để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở ngành và các doanh nhân gặp gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với lãnh đạo các đơn vị nhà nước được thuận lợi, tự nhiên trong không gian mở, nhằm tiếp xúc và lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để giải quyết kịp thời, hàng tuần duy trì khoảng trên 20 người tham dự. Họat động này chỉ mới khởi động từ giữa tháng 8/2016.

Để lắng nghe những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp và giải quyết trong phạm vi thẩm quyền; các sở ngành tỉnh cũng đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên ngành như Thuế, Hải quan, Công thương, Lao động…

Trong chương trình ký kết hợp tác giữa lãnh đạo tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tỉnh cũng đang chuận bị thực hiện hoạt động khảo sát về môi trường đầu tư đầu tư của tỉnh để có kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua các hoạt động tiếp cận doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, bước đầu đã mang lại không khí phấn khởi và niềm tin của doanh nghiệp, kết quả từ đầu năm đến nay các hoạt động thành lập mới doanh nghiệp, đăng ký hoạt động lại và đầu tư mới, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đã có bước khởi sắc, tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến nay đã thuận lợi hơn so với năm trước.

Với mong muốn là tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, cải thiện tốt hơn chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; đồng thời quan tâm lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách hành chính có hiệu quả hơn, đỡ phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, trên tinh thần chính quyền kiến tạo, chính quyền phục vụ. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh An Giang đã thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo của chính quyền tỉnh, để đóng góp vào hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư của địa phương ngày càng tốt hơn.

Bùi Dung - HHDN AG

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

7611380
Hôm nay
Tất cả
1534
7611380