Get Adobe Flash player

2017

Định hướng đào tạo các ngành, nghề trọng điểm

Tại hội nghị “Định hướng điều chỉnh ngành/nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020” cho 19 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, do Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức tại An Giang, TS. Nguyễn Xuân Thức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã đưa ra những định hướng mang tính nguyên tắc, giúp các địa phương, các trường đào tạo nghề có hướng đi phù hợp hơn trong quá trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm trong thời gian tới.

Điểm lại công tác đào tạo ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015, TS. Nguyễn Xuân Thức cho biết, tính theo danh mục nghề đào tạo được ban hành tại Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26-8-2014, trong 426 nghề cao đẳng và 484 nghề trung cấp thì có 26 nghề cấp độ quốc tế (chiếm 6,1%  tổng số nghề đào tạo), 34 nghề cấp độ khu vực ASEAN (chiếm 7,9%), 130 nghề cấp độ quốc gia (chiếm 30,5 %). Trong đó, lĩnh vực ngành nghề công nghiệp và xây dựng chiếm ưu thế (trên 70% số ngành trọng điểm so với các lĩnh vực khác). Tính riêng tại khu vực ĐBSCL, các trường nghề đã tích cực đào tạo 78 nghề cấp độ quốc gia, 17 nghề cấp độ khu vực ASEAN, 13 nghề cấp độ quốc tế.

t6.jpg

Trường cao đẳng Nghề An Giang đang đào tạo 6 nghề đạt chuẩn cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế

Đối với các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, đã xây dựng và ban hành được 265/484 chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho 265 nghề (chiếm 54,7%), đã xây dựng và ban hành 96/130 chương trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho 96 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia (chiếm 73,8%  so với kế hoạch). Đối với các nghề trọng điểm cấp độ khu vực, quốc tế, các trường nghề được chọn trên cả nước đã thực hiện tốt việc chuyển giao bộ chương trình đào tạo từ Úc và Đức. Từ năm 2016 đến nay, các trường tổ chức đào tạo thí điểm cho 888 sinh viên trình độ cao đẳng theo 12 bộ chương trình trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Úc tại 41 lớp, 25 trường được ưu tiên lựa chọn đầu tư thành trường nghề chất lượng cao vào năm 2020, dự kiến kết thúc đào tạo thí điểm vào năm 2019. Bắt đầu năm 2018, sẽ tổ chức đào tạo thí điểm cho 1.862 sinh viên trình độ cao đẳng theo 22 bộ chương trình chuyển giao từ Đức, phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ có 2.750 sinh viên cao đẳng tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế tham gia vào thị trường lao động trong và ngoài nước.

Giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục Dạy nghề yêu cầu các trường ưu tiên đào tạo cho một số ngành, nghề về công nghệ, kỹ thuật, nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là những ngành, nghề phục vụ trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; 8 nhóm lĩnh vực ngành, nghề được tự do di chuyển (gồm: Nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, xây dựng, kế toán, kiến trúc, khảo sát và du lịch) theo thỏa thuận trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); các nhóm ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu và nhóm ngành, nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... Với ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia khu vực ASEAN, phải phù hợp với yêu cầu lao động kỹ thuật của các nước trong khu vực, có khả năng tiếp cận trình độ sản xuất tiên tiến trong khu vực, tiến tới đáp ứng yêu cầu phân công lao động trong khu vực ASEAN, ưu tiên 8 nhóm lĩnh vực ngành, nghề được tự do di chuyển. Với ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, đào tạo học viên phải có tay nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có khả năng tiếp cận trình độ sản xuất của một số nước tiên tiến trên thế giới, có trong danh mục các ngành, nghề của Hội thi tay nghề thế giới nhưng phải đảm bảo không gây phương hại đến quốc phòng - an ninh quốc gia, văn hóa, môi trường, đạo đức, thuần phong mỹ tục, chính trị, tôn giáo của Việt Nam. Bên cạnh đó, các lĩnh vực được Tổng cục Dạy nghề khuyến nghị cần được bổ sung vào chọn ngành, nghề trọng điểm như: Lĩnh vực y tế, giao thông, thủy sản, chống biến đổi khí hậu, năng lượng xanh, văn hóa, thể thao, công nghệ thông tin, lĩnh vực dịch vụ, tài chính, ngân hàng.

Cùng với định hướng lại công tác đào tạo ngành nghề trọng điểm, Tổng cục Dạy nghề còn định hướng cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, định hướng phát triển đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn chuyển đổi cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các trường nghề…

Theo AGO

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

6752617
Hôm nay
Tất cả
1063
6752617