Get Adobe Flash player

Pháp nhân ủy quyền cho pháp nhân được không?

Pháp luật về đấu thầu chỉ quy định về ủy quyền của cá nhân cho cá nhân mà không được ủy quyền giữa các pháp nhân với nhau.

Ông Nguyễn Long An (TPHCM) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống trong đấu thầu như sau:

Trường hợp Tổng công ty đấu thầu, trúng thầu và ký hợp đồng với Chủ đầu tư về thi công xây dựng một dự án A. Sau đó Tổng công ty làm giấy ủy quyền cho Công ty (hạch toán độc lập, có con dấu và tư cách pháp nhân) về việc thực hiện hợp đồng đã ký.

Cụ thể, Công ty ký các hồ sơ nghiệm thu thanh toán, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng...; cung cấp các chứng tư bảo lãnh cho Chủ đầu tư; xuất hóa đơn cho Chủ đầu tư; sử dụng con dấu công ty thực hiện các nội dung công việc trên; sử dụng tài khoản Công ty giao dịch với Chủ đầu tư.

Ông An hỏi, nội dung trên có đúng với pháp luật hiện hành không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Chương IV, Mẫu số 02 thuộc các Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn về việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong quá trình tham dự thầu (trong đó có việc ký kết hợp đồng).

Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Đối với trường hợp của ông Long An, pháp luật về đấu thầu chỉ quy định về ủy quyền của cá nhân cho cá nhân mà không được ủy quyền giữa các pháp nhân với nhau.

Theo Chinhphu.vn

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

8209316
Hôm nay
Tất cả
9280
8209316