Get Adobe Flash player

ABA2019

Bộ trưởng giải trình lý do sử dụng cụm từ ‘giá dịch vụ đào tạo’

Cơ quan soạn thảo Luật Giáo dục Đại học có một số ý kiến về vấn đề học phí, giá dịch vụ đào tạo được nêu trong Dự thảo Luật.

Trình bày trước Quốc hội sáng 30/5 về các nội dung sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục Đại học, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đề cập việc đổi cụm từ “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo”. Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, tên gọi “giá dịch vụ đào tạo” được đề xuất trong Luật Giáo dục Đại học sửa đổi được hiểu là bao gồm phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác.

Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội không nhất trí việc thay thuật ngữ “học phí” bằng giá “dịch vụ đào tạo” như thể hiện trong Dự thảo Luật Giáo dục Đại học.

Vậy, cơ quan soạn thảo có ý kiến như thế nào về vấn đề học phí, giá dịch vụ đào tạo trong Dự thảo Luật? Trả lời Báo Điện tử Chính phủ, Cơ quan soạn thảo Luật Giáo dục Đại học cho biết đây chủ yếu là việc sử dụng thuật ngữ, không phải vấn đề quan điểm điều chỉnh pháp luật.

Theo quy định của Luật Phí, lệ phí hiện nay thì học phí được chuyển sang thực hiện theo cơ chế tính giá dịch vụ theo quy định của Luật Giá. Tuy nhiên, ở mức độ nhất định, với những khoản mà người học phải đóng góp cho quá trình học, thuật ngữ học phí vẫn nên sử dụng để đảm bảo tính thông dụng, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Điều 105 Dự thảo sửa Luật Giáo dục vẫn quy định về học phí. Tuy nhiên, cơ chế xác định và thu học phí đã được đổi mới theo Luật Giá. Điều 105 nêu trên quy định: Mức thu học phí được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục, đào tạo. Nội dung này được cơ quan thẩm tra đồng thuận.

Về tên gọi của Điều 65 Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học là “Giá dịch vụ đào tạo” vì điều này không chỉ quy định về học phí mà còn quy định về các vấn đề như: Nhà nước đặt hàng đào tạo, dịch vụ sử dụng/ không sử dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ tuyển sinh… nên gọi chung là “Giá dịch vụ đào tạo” theo nghĩa rộng, để khái quát cho tất cả các nội dung được đề cập đến trong điều này. Riêng phần đóng cho đào tạo được viện dẫn sang Điều 105 nêu trên, nghĩa là, đối với khoản tiền mà người học phải đóng cho quá trình họcvẫn được quy định là học phí.

Về nội dung, đối với dịch vụ do Nhà nước đặt hàng đào tạo và cấp kinh phí để thực hiện và đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khung giá và giá cụ thể. Đối với các dịch vụ không sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật. Các mức này đều được tính theo cơ chế tính giá và phải được công bố công khai cho từng năm học, khoá học cùng với thông báo tuyển sinh.

Quy định như trên với mục đích để đảm bảo đổi mới căn bản về tài chính giáo dục đại học, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam, minh bạch để người học lựa chọn các chương trình, cơ sở đào tạo phù hợp.

Dự thảo mới được đưa ra xin ý kiến Quốc hội và toàn xã hội. Ban soạn thảo cho biết sẽ lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo trong thời gian tới.

Theo Chinhphu.vn

lich-cup-dien

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

10083072
Hôm nay
Tất cả
4323
10083072