Get Adobe Flash player

2017

Bộ Công Thương đề xuất cắt thêm 202 điều kiện kinh doanh

Trong năm 2019, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục trình Chính phủ 1 nghị định nữa để tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hoá 202 điều kiện kinh doanh ở các ngành nghề khác nhau.

Xem thêm:  Bộ Công Thương đề xuất cắt thêm 202 điều kiện kinh doanh

Bộ Công an cắt giảm hơn 92% thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

cong-an-2632-1534907143.jpg

Xem thêm: Bộ Công an cắt giảm hơn 92% thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Bộ LĐ-TB&XH cắt giảm 60 điều kiện kinh doanh

Đến nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) có 60 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 56,07%. Các lĩnh vực được cắt giảm chủ yếu là giáo dục nghề nghiệp, an toàn lao động và phòng, chống tệ nạn xã hội...

LD-8129-1539835321.jpg

Xem thêm: Bộ LĐ-TB&XH cắt giảm 60 điều kiện kinh doanh

Cắt giảm hơn 62% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

Chính phủ đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường); trong đó bãi bỏ 77 điều kiện, sửa đổi 25 điều kiện.

ts-8013-1539071112.jpg

Xem thêm: Cắt giảm hơn 62% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

Bộ GD&ĐT cắt giảm, đơn giản hóa 57% điều kiện kinh doanh

Năm 2018, tổng số điều kiện kinh doanh Bộ GD&ĐT đã cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP là 121/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh, hoàn thành vượt mức 5,2% so với tỷ lệ điều kiện kinh doanh cắt giảm, đơn giản hóa theo đề xuất ban đầu.

gd-5439-1539850540.jpg

Xem thêm: Bộ GD&ĐT cắt giảm, đơn giản hóa 57% điều kiện kinh doanh

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

7612903
Hôm nay
Tất cả
297
7612903