Get Adobe Flash player

2017

Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Từ ngày 19/05/2017, quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ được thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành.

Xem thêm:  Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại casino

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino.

Xem thêm:  Thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại casino

Cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hồ Chí Minh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó quy định huy động các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển Thành phố.

Xem thêm: Cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hồ Chí Minh

Điều kiện các tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó quy định điều kiện UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc Bộ Công Thương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Xem thêm:  Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc Bộ Công Thương

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

5117297
Hôm nay
Tất cả
5190
5117297

Sản phẩm đặc trưng