Get Adobe Flash player

2017

Sửa quy định về xử phạt trong sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xem thêm: Sửa quy định về xử phạt trong sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm

Đề xuất quy định quảng cáo thức ăn chăn nuôi

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi.

Xem thêm: Đề xuất quy định quảng cáo thức ăn chăn nuôi

Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Chính phủ vừa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Xem thêm:  Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Đề xuất 2 phương án số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện

Tại dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã đề xuất 2 phương án quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Xem thêm:  Đề xuất 2 phương án số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện

Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại, trong đó sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Xem thêm:  Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

6752587
Hôm nay
Tất cả
1033
6752587