Get Adobe Flash player

2017

Sửa đổi Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Xem thêm:  Sửa đổi Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Quy định đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Thông tin đối ngoại trên báo chí phải đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, không làm ảnh hưởng đến vị thế, hình ảnh Việt Nam ra thế giới; phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, không gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước.

Xem thêm:  Quy định đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo đến người dùng khi người dùng đã thể hiện sự đồng ý nhận quảng cáo một cách rõ ràng, cụ thể.

Xem thêm:  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

Tiêu chuẩn giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp.

Xem thêm:  Tiêu chuẩn giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Đề xuất sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Cấm nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng gồm: Máy tính và các máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán, máy đóng dấu bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.

Xem thêm:  Đề xuất sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

7237975
Hôm nay
Tất cả
2980
7237975