Get Adobe Flash player

2017

Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu trong 2 ngày

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Xem thêm:  Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu trong 2 ngày

Đề xuất mới về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Xem thêm:  Đề xuất mới về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đề xuất giữ lại con dấu để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

Bộ Nội vụ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.

Xem thêm:  Đề xuất giữ lại con dấu để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

Tăng tiền thưởng 50 lần mức lương cơ sở cho HSSV đoạt Huy chương Vàng thế giới

Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Xem thêm:  Tăng tiền thưởng 50 lần mức lương cơ sở cho HSSV đoạt Huy chương Vàng thế giới

Hướng dẫn chi ngân sách giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.  

Xem thêm:  Hướng dẫn chi ngân sách giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

7611351
Hôm nay
Tất cả
1505
7611351