Get Adobe Flash player

2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017

Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở; 20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước; quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017.

Xem thêm: Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022.

Xem thêm:  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN 

Đề xuất mới về tôn vinh danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp

Bộ Nội vụ đang dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Xem thêm:  Đề xuất mới về tôn vinh danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp

Đề xuất phân loại 11 loại hình công trình thủy lợi

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất phân loại 11 loại hình công trình thủy lợi.

Xem thêm:  Đề xuất phân loại 11 loại hình công trình thủy lợi

Đề xuất hỗ trợ xây dựng thủy lợi nhỏ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Xem thêm:  Đề xuất hỗ trợ xây dựng thủy lợi nhỏ

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

5909273
Hôm nay
Tất cả
76
5909273