Get Adobe Flash player

2017

Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.

Xem thêm:  Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý sổ sách đào tạo trung cấp, cao đẳng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Trong đó, khuyến khích các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, sử dụng các hồ sơ, sổ sách điện tử; tin học hóa các hồ sơ, sổ sách trong các phần mềm quản lý đào tạo của trường.

Xem thêm:  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý sổ sách đào tạo trung cấp, cao đẳng

Quy định 4 ngạch công chức Quản lý thị trường

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 09/2018/TT-BCT quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường, gồm: Kiểm soát viên cao cấp thị trường, Kiểm soát viên chính thị trường, Kiểm soát viên thị trường, Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

Xem thêm:  Quy định 4 ngạch công chức Quản lý thị trường 

Hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xem thêm:  Hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính nêu rõ cần công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính.

Xem thêm:  Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

7237952
Hôm nay
Tất cả
2957
7237952