Get Adobe Flash player

2017

Bộ GTVT: Nghị định 86 không cấm mà tạo hành lang pháp lý cho kinhh doanh vận tải

“Mâu thuẫn lợi ích giữa taxi công nghệ và truyền thống bản chất là như nhau. Các điều kiện cũng phải tương đồng để đảm bảo tính công bằng. Taxi truyền thống cũng phải tăng cường công nghệ, phải thích nghi, nếu không cái cũ kỹ sẽ bị đào thải”.

Xem thêm:  Bộ GTVT: Nghị định 86 không cấm mà tạo hành lang pháp lý cho kinhh doanh vận tải

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

7238025
Hôm nay
Tất cả
3030
7238025