Get Adobe Flash player

ABA2019

Đề xuất mới về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Xem thêm:  Đề xuất mới về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký không nhận tất cả tin nhắn quảng cáo

Tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký không chấp nhận tất cả tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

Xem thêm:  Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký không nhận tất cả tin nhắn quảng cáo

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

Xem thêm:  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm:  Phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Từ ngày 1/1/2020, chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã được thực hiện theo quy định tại Thông tư 70/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Xem thêm:  Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

14411132
Hôm nay
Tất cả
12226
14411132