Get Adobe Flash player

ABA2019

Đề xuất kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư quy định quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước nhằm kiểm tra tính chính xác, phù hợp của số liệu, thông tin thống kê sử dụng so với số liệu, thông tin thống kê đã được công bố.

Xem thêm:  Đề xuất kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước

Đề xuất khung giá dịch vụ thủy lợi của một số doanh nghiệp, địa phương

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với UBND tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa và một số công ty khai thác thủy lợi.

Xem thêm:  Đề xuất khung giá dịch vụ thủy lợi của một số doanh nghiệp, địa phương

Sửa đổi trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Xem thêm:  Sửa đổi trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Xem thêm:  Hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN)

Xem thêm:  Khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

14409718
Hôm nay
Tất cả
10812
14409718