Ban Chấp hành

 NguyenThanhViet

Chủ tịch

Ông Hồ Việt Hiệp

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

NguyenThiKimChi

Phó Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Kim Chi

(Ban Hội viên Tổ Chức)

GĐ Cty TNHH MTV XH Agicham-KimChi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0946 457 669

NguyenNgocXuan

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Xuân

(Ban Hội viên Tổ chức)

GĐ HTX Vận tải Thủy bộ Đoàn Kết

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0982 827 772 / 0912 837 772

NguyenThiMyLinh

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Mỹ Linh

(Ban Kinh tế - XTĐT- Ngoại vụ)

PGĐ Cty TNHH Du lịch Việt Xanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0918 286 633

NguyenNgocVinh

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Vinh

(Ban Kinh tế - XTĐT- Ngoại vụ)

GĐ Cty CP Rau quả Thực phẩm AG

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0983 335 944

HuynhThiRi

Phó Chủ tịch

Bà Huỳnh Thị Ri

(Ban Đào tạo)

GĐ Trường Quốc tế GIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0913 972 109

NguyenVanHoang

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Hoàng

(Ban Tài chính - Ngân hàng)

PGĐ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh An Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0918 833 933

Phó Chủ tịch

Ông Bùi Đình Quý

(Ban Tài chính - Ngân hàng)

 

Cty CP DV & TM Đông Á

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0936 637 979

NguyenNgocHung

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Hùng

(Ban Thông tin - TT - Pháp luật)

GĐ chi nhánh Viettel An Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0989 683 368

Phó Chủ tịch

Ông Lê Bình Nguyên

(Ban Thông tin - TT - Pháp luật)

GĐ Cty Bảo Minh An Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0917 247 248

Ủy viên

Ông Nguyễn Phụng Hoàng

GĐ Cty TNHH MTV BGK 55555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0913 877 867

Ủy viên

Ông Quách Trọng Dung

PTGĐ Cty TNHH MTV Xây Lắp AG

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0913 970 299

Ủy viên

Bà Bành Thị Kim Hương

GĐ DNTN Vàng Kim Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0913 971 613

Ủy viên

Bà Lý Thanh

GĐ Cty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Khiêm Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0913 903 194

Ủy viên

Ông Nguyễn Thanh Duy

TGĐ Cty TNHH TM & DV Hạnh Duy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0903 612 818

Ủy viên

Ông Trịnh Văn Bé

GĐ CTy TNHH Đông dược Vĩnh Quang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0913 877 556

Ủy viên

Ông Mai Tứ Hải

GĐ DNTN TP Miền Tây Mitaco

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0983 713 129

Ủy viên

Bà Đỗ Vy Bảo Ngọc

GĐ Quỹ Tín dụng Nhân dân Mỹ Phước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0939 101 808

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên

GĐ Cty TNHH Khải Duyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0832 900 999

Ủy viên

Ông Nguyễn Thanh Dũng

GĐ Cty TNHH MTV Khánh Toàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0913 688 999

Ủy viên

Bà Trần Thị Kim Em

GĐ DNTN Hồng Phát

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0914 932 938

Ủy viên

Bà Phạm Thị Ngọc Trang

GĐ Công ty TNHH Ngọc Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0918 011 817

 

Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Thành

(Chi hội trưởng Chi hội DN huyện Phú Tân)

GĐ Cty TNHH Hòa An

DĐ: 0913 734 275

 

 

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

25245251
Hôm nay
Tất cả
21305
25245251