Get Adobe Flash player

ABA2019

Ban Chấp hành

Chủ tịch

Ông Nguyễn Thanh Việt

Phó Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Kim Chi

(Ban Hội viên Tổ Chức)

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Xuân

(Ban Hội viên Tổ chức)

Phó Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

(Ban Kinh tế - XTĐT- Ngoại vụ)

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Vinh

(Ban Kinh tế - XTĐT- Ngoại vụ)

Phó Chủ tịch

Bà Huỳnh Thị Ri

(Ban Đào tạo)

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Hoàng

(Ban Tài chính - Ngân hàng)

Phó Chủ tịch

Ông Bùi Đình Quý

(Ban Tài chính - Ngân hàng)

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Hùng

(Ban Thông tin - TT - Pháp luật)

Phó Chủ tịch

Ông Lê Bình Nguyên

(Ban Thông tin - TT - Pháp luật)

Ủy viên

Ông Nguyễn Phụng Hoàng

Ủy viên

Ông Quách Trọng Dung

Ủy viên

Bà Bành Thị Kim Hương

Ủy viên

Bà Lý Thanh

Ủy viên

Ông Nguyễn Thanh Duy

Ủy viên

Ông Trịnh Văn Bé

Ủy viên

Ông Mai Tứ Hải

Ủy viên

Bà Đỗ Vy Bảo Ngọc

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Ủy viên

Ông Nguyễn Thanh Dũng

Ủy viên

Bà Trần Thị Kim Em

Ủy viên

Bà Phạm Thị Ngọc Trang

Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Thành

(Chi hội trưởng Chi hội DN huyện Phú Tân)

 

lich-cup-dien

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

10066572
Hôm nay
Tất cả
9410
10066572