Bài viết

An Giang đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

Ngày 24-5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng ký ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh.

An Giang tổ chức thành công Lễ vinh danh các gương điển hình tiên tiến trong công tác an sinh xã hội lần thứ 2. Ảnh: Thanh Phong

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục xác định công tác chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, hộ gia đình, người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần xã hội hóa, tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm các điều kiện sống tốt hơn, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước… Với phương châm “Vận động đúng đối tượng, đóng góp đúng sức mình, sử dụng đúng mục đích” để thu hút nhiều thành phần trong xã hội hưởng ứng, đa dạng hóa nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, mở rộng đối tượng trợ giúp xã hội... Đồng thời, kết hợp với nguồn lực nhà nước đầu tư cho phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…/.

Theo Cổng TTĐT AG

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangHD GroupSang XanhANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

31367434
Hôm nay
Tất cả
28052
31367434