HHDN AG làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Sáng ngày 27/6, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng Chuyên gia Kinh tế cấp cao Phạm Chi Lan đã có buổi làm việc tìm hiểu, phân tích về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn An Giang.

VienHanLamKHXH

HHDN đã mời trên 40 doanh nghiệp cùng một số sở ngành tham dự; qua đó Bà Phạm Chi Lan và các thành viên trong Đoàn đã báo cáo một số thông tin cho các doanh nghiệp về tình hình kinh tế hiện nay, đồng thời lắng nghe các doanh nghiệp trao đổi, phản ánh về những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tìm hiểu các khung chính sách của nhà nước đã ban hành nhưng không thực thi, về môi trường vĩ mô đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, mối quan hệ giữa các sản phẩm đầu vào của doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước - doanh nghiệp FDI, vai trò của Hiệp hội - làm cách nào để liên kết các doanh nghiệp

Kinh tế tư nhân là động lực số một đóng góp cho tăng trưởng của Việt Nam nhưng hiện nay đa phần đều gặp khó khăn: thứ nhất do cơ chế, chính sách chưa nhất quán, chưa quan tâm đúng mức; thứ hai do đa phần doanh nghiệp tư nhân vẫn còn tồn tại tập quán, tư duy, phương thức làm ăn cũ, thiếu chủ động hội nhập nên kém sức cạnh tranh, khi gặp sức ép tác động là bị ảnh hưởng ngay. 

Kinh tế tư nhân trên địa bàn An Giang đang gặp khó khăn chung cũng như của cả doanh nghiệp tư nhân trong nước là thiếu sự hỗ trợ về vốn, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn còn nhiều nề hà, khó khăn, thậm chí là chưa có sự thấu hiểu cho doanh nghiệp dẫn đến doanh nghiệp sụt giảm tính cạnh tranh, chậm trễ trong việc nắm bắt thời cơ, cơ hội mở rộng thị trường…

Để cải thiện tình hình phát triển của khối kinh tế tư nhân, Bà Phạm Chi Lan – Chuyên gia kinh tế cho biết: một mặt Chính Phủ sẽ tăng cường sự hỗ trợ, “Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển doanh nghiệp tư nhân và coi đây là một động lực chủ yếu để phát triển nền kinh tế VN”; ưu tiên hiện nay rõ ràng là đạt tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp trong nước, hiểu rõ tác hại của việc lệ thuộc vào tăng trưởng của khối doanh nghiêp nước ngoài FDI; mở rộng sức mạnh cạnh tranh cho thương nhân Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, điều cần nhình nhận là chính các doanh nghiệp tư nhân chúng ta phải có tầm nhìn lớn lao hơn để phát triển, tránh tình trạng làm ăn manh mún, chộp giật, cạnh tranh thiếu lành mạnh, thổi giá làm giảm tính phát triển bền vững.

VP HHDN

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangHD GroupSang XanhANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

31367593
Hôm nay
Tất cả
28211
31367593