Khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế năm 2020

Trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham gia Khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế năm 2020 tại đây.

Cám ơn Quý doanh nghiệp đã dành thời gian quý báu để trả lời Phiếu khảo sát của chúng tôi. Tất cả thông tin trong đợt khảo sát này sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích khảo sát.

VP HHDN