Bán hàng online cần thực hiện thủ tục gì?

Ông Nguyễn Văn Tâm (Hà Nội) sở hữu website khodem.vn, trên trang này ông cung cấp thông tin, trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm. Ông Tâm đề nghị cho biết các thủ tục đăng ký kinh doanh và quy định thuế đối với ngành hàng của ông.

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Website khodem.vn cung cấp thông tin, trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm đệm, chăn, chiếu... và có chức năng đặt hàng trực tuyến.

Do đó, đây là website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 và Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử và phải thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng.

Đề nghị ông Tâm đăng ký kinh doanh (theo hình thức hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp), sau đó tiến hành thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương trực tuyến tại địa chỉ online.gov.vn.

Đối với các cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh được quy định tại Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/3/2007.

Đối với các quy định về thuế, đề nghị ông liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ.

Theo Chinhphu.vn