chuc-mung-nam-moi-2022

Thợ hồ cần giấy tờ gì để được xét nhận hỗ trợ?

Ông Nguyễn Đình Bình (Ninh Thuận) hỏi, thợ hồ là lao động tự do thì cần giấy tờ gì để được xét nhận tiền trợ cấp?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Đối với lao động tự do làm việc tại các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, tư nhân dừng hoạt động kể từ ngày 20/7/2021 theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chỉ hỗ trợ cho lao động làm việc tại các công trình được cấp có thẩm quyền cấp phép bị dừng hoạt động từ ngày 20/7/2021 đến ngày 13/8/2021.

Thực hiện theo các bước sau:

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách địa chính – xây dựng rà soát, lập danh sách các chủ nhà có giấy phép xây dựng bị dừng hoạt động kể từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 13/8/2021.

- Chuyển bản sao giấy phép, danh sách cho trưởng thôn, khu phố có liên quan.

- Trưởng thôn, khu phố triển khai nội dung hỗ trợ cho người lao động theo quy định tại Quyết định này, yêu cầu chủ nhà phối hợp với nhà thầu lập danh sách các lao động tự do của công trình. Cung cấp mẫu đơn cho chủ nhà hoặc nhà thầu triển khai cho người lao động thực hiện và nộp về UBND xã, phường, thị trấn.

- UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và cấp kinh phí về UBND cấp xã chi hỗ trợ cho người dân.

Theo Chinhphu.vn

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangHD GroupSang XanhANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

35052219
Hôm nay
Tất cả
3363
35052219