Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội.

Xem tiếp...

Đề xuất hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá, thuyền viên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. Theo đó, Bộ đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên là thành viên tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã khai thác thuỷ sản; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển.

Xem tiếp...

Bổ sung quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Xem tiếp...

Sửa quy định xếp hạng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định xếp hạng tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo là chỉnh sửa, bổ sung theo hướng quy định cụ thể các trường hợp TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng D (yếu) và hạng E (yếu kém).

Xem tiếp...

Kiến nghị bãi bỏ quy định kiểm tra phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 tại cửa khẩu

Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị bãi bỏ nội dung quy định kiểm tra phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu tại các cửa khẩu và bỏ quy định cơ quan hải quan chỉ cho phép thông quan khi phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu phù hợp quy định.

Xem tiếp...

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

HD GroupAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

28846940
Hôm nay
Tất cả
25670
28846940